با سلام

با عنایت به این که در هفته پایانی سال جاری جابه جایی دانشجویان بین شهرستان ها با مشکل اساسی مواجه می گردد، لذا از طرف دکتر باقری به دانشگاه پیشنهاد و توسط دانشگاه پذیرفته شده است که جلسات کلاس های ترم دوم قبل از پایان سال 1390 در تاریخ های 26 , 27 بهمن و 10 , 11 اسفندماه برگزار گردد تا نیازی به برگزاری کلاس در تاریخ های 24 , 25 اسفندماه نباشد.


با تشکر – حسین نعیمی

دانشگاه آزاد قاین

 

درس های ارائه شده جهت انتخاب واحد ترم دوم:

10245 تئوری حسابداری 1

10246 بررسی موارد خاص

10247 روش تحقیق

10248 حسابداری دولتی